เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง ประจำจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน ณ สามแยกท่าหรั่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง
ประจำจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ณ สามแยกท่าหรั่ง
อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2566
โดย..ท่านสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง
นายณัฐพงศ์ ด้วนมี ลงตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ