มอบกระเช้าของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567 ให้กับเครือข่าย หน่วยงาน พื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง

นายณัฐพงษ์ ด้วนมี สาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง
พร้อมด้วยบุคลากรเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
มอบกระเช้าของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567
ให้กับเครือข่าย หน่วยงาน พื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง