ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2566

 

 

วันที่ 15 ธันวาคม 2566
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง
พร้อมด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2566
ณ ห้องประชุมขุนคล่อง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง
โดยมี นายณัฐพงศ์ ด้วนมี
รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง เป็นประธานการประชุม