นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เยี่ยมจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน ณ สามแยกท่าหรั่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

วันที่ 29 ธันวาคม 2566 เวลา 14.30 น.
นายอำนวย พิณสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
เยี่ยมจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ณ สามแยกท่าหรั่ง
อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา