เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยเข้าร่วมถวายความจงรักภักดีให้บริการ ตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมฯ

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง
โดยนายวีระพงศ์ จินะดิษฐ สาธารณสุขอำเภอ มอบหมายให้
นางจีรวรรณ สุวรรณชาตรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางธัญญาภรณ์ ก้วนเผ่า นักวิชาการสาธารณสุข
เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
โดยเข้าร่วมถวายความจงรักภักดีให้บริการ
ตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมฯ
โดย นอภ.สุรินทร์ สุริยะวงศ์ เน้นย้ำจำนวนผู้เข้าร่วมเพื่อลดความแออัด
เน้นระยะเวลาในการทำพิธี สวมหน้ากาก ล้างมือ และการเว้นระยะห่างทางสังคม