ลงพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการฯ ประเภทร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท ตลาดนัด ตลาดสด สนามกีฬาและสถานบริการเสริมสวย หรือแต่งผม ตามมาตรการ ผ่อนปรน เพื่อพัฒนารูปแบบบริการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ศูนย์ปฏิบัติการ
ควบคุมโรคจังหวัดสงขลา (ศปก.จ.) ลงพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง
ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการฯ ประเภทร้านอาหารและเครื่องดื่ม
ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท ตลาดนัด ตลาดสด
สนามกีฬาและสถานบริการเสริมสวย หรือแต่งผม ตามมาตรการ
ผ่อนปรน เพื่อพัฒนารูปแบบบริการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ให้ประชาชนปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ให้เป็นการใช้ชีวิตปกติ
แบบใหม่ (New Normal) เน้นการเว้นช่องว่าง การขยันล้างมือ และ
การสวมหน้ากากอนามัย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง
นายวีระพงศ์ จินะดิษฐ สาธารณสุขอำเภอ และคณะเจ้าหน้าที่ลงร่วม
ภาระกิจดังกล่าว โดยมีนายอำเภอคลองหอยโข่ง นายสุรินทร์ สุริยวงศ์
และปลัดอำเภอ นำทีมลงเยี่ยมสถานประกอบการฯ มีรายละเอียดคือ
1. ร้านอเมซอน ใน ปตท. (โคกม่วง)
2. ร้านเรือนไม้สายน้ำ
3. ตลาดสด กองบิน 56
4. สนามกีฬาอำเภอคลองหอยโข่ง
5. 7-11 eleven หน้ากองพลพัฒนา 4
6. ร้านจันทิมา บิวตี้ โคกม่วง
ทุกสถานประกอบการฯ ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด