ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและแบ่งปัน “ตู้ปันสุข” ผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง
โดยนายวีระพงศ์ จินะดิษฐ สาธารณสุขอำเภอ
มอบหมายให้ นางกุลธิดา พิชญ์พนัส พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวบัวบูชา หยดย้อย พนักงานบริการ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและแบ่งปัน “ตู้ปันสุข”
ผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19