ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและแบ่งปัน “ตู้ปันสุข” หน้าที่ว่าการอำเภอคลองหอยโข่ง

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง
โดยนายวีระพงศ์ จินะดิษฐ สาธารณสุขอำเภอ
มอบหมายให้ นางกุลธิดา พิชญ์พนัส พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางธัญญาภรณ์ ก้วนเผ่า นักวิชาการสาธารณสุข
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและแบ่งปัน “ตู้ปันสุข”
หน้าที่ว่าการอำเภอคลองหอยโข่ง โดยมีข้าวสาร อาหารแห้ง ขนม
และเครื่องดื่ม แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19