มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) หาดใหญ่ มอบของข้าวสาร อาหารแห้ง จำนวน 300 ชุด และลงเยี่ยมบ้าน ผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์โรค COVID-19 ในเขตอำเภอคลองหอยโข่ง

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.
มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) หาดใหญ่
มอบของข้าวสาร อาหารแห้ง จำนวน 300 ชุด
และลงเยี่ยมบ้าน ผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์โรค COVID-19 ในเขตอำเภอคลองหอยโข่ง
โดยมี อสม. เป็นตัวแทนรับมอบฯ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง
ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้
+23
112
จำนวนคนที่เข้าถึง
29
จำนวนการมีส่วนร่วม
โปรโมทโพสต์
คุณ และคนอื่นๆ อีก 14 คน
1 ความคิดเห็น
ถูกใจ

 

แสดงความคิดเห็น
แชร์