มอบของ ข้าวสาร อาหารแห้ง จากเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา (Songkhla Province Red Cross Chapter) มอบแก่ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ในเขตตำบลคลองหลา

“ชาวคลองหอยโข่ง … เราไม่ทิ้งกัน”
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหอยโข่ง
โดยนายทัยรงค์ ปิ่นทองพันธุ์ ผอ.รพ.สต.คลองหอยโข่ง
และ อสม.ในเขตพื้นที่รับผิดชอบฯ เป็นตัวแทนมอบของ
ข้าวสาร อาหารแห้ง จากเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา
(Songkhla Province Red Cross Chapter)
มอบแก่ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ในเขตตำบลคลองหลา
อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา