ผักรอบรั้ว สวนครัวคลองหลา

ผักรอบรั้ว สวนครัวคลองหลา💕
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหอยโข่ง
อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา