กิจกรรมเนื่องในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2563 ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

กิจกรรมเนื่องในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2563 ณ ศาลาประชาคม
ที่ว่าการอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
โดยนายวีระพงศ์ จินะดิษฐ สาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง มอบหมายให้
นายสมโภช ยอดดี ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง
เข้าร่วมถวายความจงรักภักดี (ในการนี้ในนามสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง
ให้บริการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิให้แก่ผู้ร้วมกิจกรรมฯโดย นอภ.สุรินทร์ สุริยะวงศ์
เน้นย้ำจำนวนผู้เข้าร่วมเพื่อลดความแออัด เน้นระยะเวลาในการทำพิธี สวมหน้ากาก ล้างมือ
และการเว้นระยะห่างทางสังคม)