กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ และร่วมรณรงค์ Kick Off ไข้เลือดออก และลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ไปด้วยพร้อมกัน เนื่องในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง
โดยนายวีระพงศ์ จินะดิษฐ สาธารณสุขอำเภอ มอบหมายให้
นางมินทร์ลดา เกื้อพิทักษ์ธนา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ และร่วมรณรงค์ Kick Off
ไข้เลือดออก และลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ไปด้วยพร้อมกัน
เนื่องในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ณ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งแม่บัว ตำบลทุ่งลาน
อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา