สาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมงานวันกตัญญู (รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ)

ท่านสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมงานวันกตัญญู (รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ณ วัดโคกกอ ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา