สาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง ส่งตัวแทนหน่วยแพทย์จิตอาสา ร่วมแจกน้ำดื่ม บริเวณจุดตรวจสามแยกท่าหรั่ง

ท่านสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง ส่งตัวแทนหน่วยแพทย์จิตอาสา ร่วมแจกน้ำดื่ม บริเวณจุดตรวจสามแยกท่าหรั่ง เมื่อเวลา 9.00 น.
วันที่ 17 เมษายน 2562