โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกม่วง

ที่อยู่: 103/3 หมู่ 9 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 90230

โทรศัพท์: 074 – 553493

บุคลากร

นายอนุชา ตันปิติกร

ผอ.รพสต

นางจีรวรรณ สุวรรณชาตรี
นางรัตนา ศิริสวัสดิ์
นางณัฏฐประภาพร โอกาสศุภพิชยะ
นางศิริลักษณ์ อาญาพิทักษ์
นางสาวดาริตา รักษ์จุล
นางกมลทิพย์ เสวงวัง