ลงเยี่ยมติดตาม ให้กำลังใจ อดีตผู้ป่วยโควิด-19 ของอำเภอคลองหอยโข่ง ซึ่งหายเป็นปกติ

ชาวคลองหอยโข่ง…” ไม่ทิ้งกัน “
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง
โดยนายวีระพงษ์ จินะดิษฐ์ สาธารณสุขอำเภอ
ลงเยี่ยมติดตาม ให้กำลังใจ อดีตผู้ป่วยโควิด-19
ของอำเภอคลองหอยโข่ง ซึ่งหายเป็นปกติ และ
กำลังหางานทำเพื่อให้มีรายได้มาเลี้ยงครอบครัวต่อไป